Trwały komfort ® Poprzez pompy ciepła do systemów solarnych, od kotłów na paliwa stałe po kotły kondensacyjne De Dietrich zapewnia Ci Trwały Komfort® Nie można mówić o Trwałym Komforcie® w oderwaniu od ciągłego rozwoju opartego na trzech głównych filarach: gospodarczym , społecznym i tym związanym z ochroną środowiska. Po 1970 r. kraje uprzemysłowione uświadomiły sobie, iż dobra koniunktura gospodarcza... Czytaj dalej

Trwały komfort ®

Poprzez pompy ciepła do systemów solarnych, od kotłów na paliwa stałe po kotły kondensacyjne De Dietrich zapewnia Ci Trwały Komfort®

Nie można mówić o Trwałym Komforcie® w oderwaniu od ciągłego rozwoju opartego na trzech głównych filarach: gospodarczym , społecznym i tym związanym z ochroną środowiska.

Po 1970 r. kraje uprzemysłowione uświadomiły sobie, iż dobra koniunktura gospodarcza opiera się na intensywnym wykorzystywaniu zasobów naturalnych. Do tego czasu trzeci ważny aspekt – ochrona środowiska był pomijany.

Grupa De Dietrich Thermique bierze udział, na swoją miarę, w ochronie środowiska bez uszczerbku dla komfortu swoich klientów.

  • Wybierz Trwały Komfort® De Dietrich

Przy wyborze Trwałego Komfortu® zaoszczędzona zostaje energia co przyczynia się do ochrony środowiska a tym samym do zwiększenia własnego komfortu.

  • Oszczędzaj energię

Zużywaj tylko tyle energii na ile jest to konieczne.

  • Chroń środowisko

Do tej pory ogrzewanie domów mieszkalnych stanowiło 32% emisji gazów cieplarnianych. Obecnie, dla zmniejszenia tej wielkości zakłada się przystosowanie systemów grzewczych do technologii ekologicznych i lepsze wykorzystanie energii odnawialnych.

  • Popraw własny komfort

Żyj w zgodzie z przyrodą dzięki technologii , która dba poprzez Twoje wybory , o jakość wody, o środowisko i zmniejszenie ilości odpadów.

A przede wszystkim nie należy nigdy zapominać o następującym cytacie pisarza francuskiego Saint-Exupéry: „ Nie odziedziczyliśmy Ziemi po naszych przodkach lecz wypożyczmy ją od naszych dzieci.”

Zwiń